Chef

Skulle ni vilja ha en chefstjänst? Varför? Vilka egenskaper tycker du en bra chef bör besitta?

Kommentera här: